Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer, wat houdt dit precies in? Als u zorg nodig heeft, moet u hiervoor reizen naar uw dokter, ziekenhuis of therapeut. Elk vervoer dat u zittend doet naar een dergelijke zorg- of behandelinginstelling, wordt zittend ziekenvervoer genoemd. Het kan daarbij gaan om openbaar vervoer, eigen vervoer, taxivervoer of rolstoelvervoer. Veel zorgverzekeraars geven u een vergoeding voor een dergelijke manier van vervoeren. 

Vergoeding voor vervoer naar een zorg of behandelcentrum

De overheid heeft een aantal regels opgesteld waardoor u recht heeft op een vergoeding van vervoer naar een zorg of behandelcentrum. U heeft bijvoorbeeld recht op een vergoeding als u een nierdialysebehandeling in het ziekenhuis krijgt. Ook krijgt u een vergoeding als u een kwaadaardige aandoening hebt, waarvoor u chemotherapie of radiotherapie nodig hebt. Er kunnen ook redenen zijn waardoor u zelf veel moeite hebt om zich te kunnen verplaatsen, waardoor een vergoeding helpt en de kosten voor uzelf niet te hoog worden. Dit geldt bijvoorbeeld als u een visuele handicap hebt, waardoor u minder dan 0,3 procent aan beide ogen kunt zien. U kunt in dat geval niet alleen reizen. Ook als u zich uitsluitend per rolstoel kunt verplaatsen, heeft u recht op een vergoeding. Heeft u een kind dat intensieve zorg nodig heeft in een verpleegkundig kinderdagverblijf, dan kunt u ook rekenen op een vergoeding. Heeft u voor een ziekte gedurende langere tijd vervoer nodig? Als u meer dan 1000 kilometer aflegt in een enkele reis, per twaalf maanden, worden ook de reiskosten vergoed. 

Geen vergoeding mogelijk in andere gevallen

Het is belangrijk om er bij stil te staan dat niet alles wordt vergoed. De belangrijkste voorwaarde is dat de behandeling moet worden vergoed in de basisverzekering. In alle andere gevallen krijgt u geen vergoeding voor het vervoer. U krijgt dus geen vergoeding voor vervoer naar zorgverleners die zorg leveren welke wordt vergoed in een aanvullende verzekering. U krijgt ook geen vergoeding van het vervoer naar een apotheek, huisarts, gezondheidscentrum of trombosedienst. Of er moet sprake van zijn dat deze behandeling niet thuis kan plaatsvinden. Hiervoor is een verklaring van uw arts nodig. Vervoer van uw huis naar een verpleeghuis voor dagbehandeling, dagopvang of dagactiviteiten wordt ook niet vergoed. Daarnaast heeft u geen recht op vergoeding bij vervoer van of naar het buitenland. Hierop gelden echter twee uitzonderingen. In de eerste plaats kan het zijn dat een zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven voor de behandeling in het buitenland. In dat geval krijgt u een vergoeding voor de gehele reis. In de tweede plaats kan het voorkomen dat u werkt in Nederland maar woont in het buitenland. In dat geval ontvangt u bij ziekte een vergoeding voor het vervoer van uw woning naar zorgverleners in Nederland als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer info over zittend ziekenvervoer voor de regio West-Friesland op Taxicentrale West-Friesland


Delen